Ubezpieczenia bagażu

Ubezpieczenia bagażu

Jedną z bardziej popularnych polis wykupywanych w czasie wakacji, jest ubezpieczenie bagażu. Co ono nam daje? Przede wszystkim nasz bagaż, bądź rzecz wypożyczona w czasie wakacji podlega temu ubezpieczeniu. Niestety nie obejmuje ona sprzętu komputerowego, czy pieniędzy, oraz przedmiotów luksusowych, takich jak dzieła sztuki, biżuteria. Wysokość samego ubezpieczenia w dużej mierze zależy od miejsca w, którym będziemy się znajdować, czyli od strefy geograficznej, oraz długości trwania podróży. O pieniądze z polis możemy się starać gdy nasz bagaż zostanie skradziony, gdyż ulegnie uszkodzeniu, bądź też zostanie utracony na skutek katastrofy naturalnej, jak powódź, huragan.

Również wtedy gdy spłonie. Warto szczegółowo się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartymi w OWU. Dowiemy się z nich na przykład od jakich zdarzeń, nasz bagaż nie jest ubezpieczony i kiedy nie będziemy mogli starać się o zwrot pieniędzy. Warto też szczególną uwagę poświęcić kradzieży naszego bagażu. Jeśli kradzież nastąpiła na skutek naszego zaniedbania towarzystwo ubezpieczeniowe, może uchylać się od wypłaty należnych nam pieniędzy. Ubezpieczyciel, może tez sumę pieniędzy nam należnych umniejszać na przykład o koszty amortyzacji. Prawo do ubezpieczenia tracimy wtedy, gdy na przykład byliśmy pod wpływem alkoholu, czy narkotyków, bądź też gdy świadomie wybraliśmy się w takie miejsce, gdzie toczy się wojna, bądź dane państwo jest narażone na ataki terrorystyczne.

 

Zielona Karta

Zielona karta stanowi dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC, które obowiązuje również poza granicami naszego kraju. Wybierając się własnym autem na wakacje, do innego państwa, naszym obowiązkiem jest nabycie tego typu ubezpieczenia. Jest ono honorowane w większości krajach Unii Europejskiej. Działa na tej samej zasadzie co ubezpieczenie komunikacyjne OC, w naszym kraju. Jeśli spowodujemy wypadek drogowy, na terenie innego państwa, pieniądze na odszkodowanie ofiarom wypadku, będą wypłacane z tytułu właśnie tej polisy. Zatem chroni ono nas przed finansowymi skutkami wypadków drogowych, powstałych z naszej winy. Nie posiadając tego typu ubezpieczenia za granicami naszego kraju, narażamy się na poważne koszty, mandaty w innych krajach mogą być bardzo mocno przez nas odczuwalne. Jest ona potrzebna zwłaszcza w tych państwach, które nie należą do Unii Europejskiej, a przez, które przebiega trasa naszej podróży.

Jeśli przed wyjazdem nie zdążaliśmy nabyć tego ubezpieczenia, możemy się o nie starać również za granicą naszego kraju. Jednak o wiele lepiej, zrobimy nabywając już wcześniej przed planowanym wyjazdem to ubezpieczenie. Jak mówi stare mądre przysłowie, strzeżonego pan Bóg strzeże. Cena Zielonej Karty w dużej mierze jest uzależniona od pojemności silnika naszego auta. Czasami ustalając cenę, ubezpieczyciel bierze też pod uwagę aktualny kurs dolara. Oczywiście nie bez znaczenia, jest też planowana długość trasy.