Odmowa wypłaty ubezpieczenia

Odmowa wypłaty ubezpieczenia

Pomimo trudnej sytuacji,w jakiej mogliśmy znaleźć się w czasie pobytu za granicą, tym bardziej w czasie urlopu, wakacji, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić nam wypłaty odszkodowania. Warto dokładnie zapoznać się  z tymi zasadami. Będąc już za granicą będziemy wiedzieć, czego nie należy robić, jeśli chcemy odzyskać ubezpieczenie. Zacznijmy od tego, że ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania, gdy wypadek, bądź choroba była spowodowana działaniem wojennym. Może to też, być atak terrorystyczny. Wypłata odszkodowania może też być odmówiona, gdy choroba nastąpiła na skutek przedawkowania narkotyków bądź alkoholu.

Także wtedy, gdy do w wypadku w którym ucierpieliśmy, nawet nie z naszej winy, byliśmy pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje też leczenia stomatologicznego, jeśli nie jest konieczne, nie prowadzi na przykład do infekcji jamy ustnej, czy tym podobnych zagrożeń, dla całego zdrowia pacjenta. Podróżując zaś do innych krajów Unii Europejskiej wykupywanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie konieczne. Może wystarczyć jedynie to, które posiadamy w NFZ-cie. Wtedy będziemy objęci podstawową opieką medyczną. Jeśli jednak zdecydujemy się nabyć ubezpieczenie prywatne, liczyć możemy na opiekę medyczną, na prawdę dobrym poziomie. Choć trzeba przyznać, że podstawowa opieka medyczna w innych krajach i tak jest nieporównywalnie lepsza niż u nas.

Pakiet assistance w ubezpieczeniach turystycznych

Przed wyjazdem na urlop, warto pomyśleć o nabyciu nie tylko podstawowego ubezpieczenia turystycznego, ale również takiego, które jest poszerzone o pakiet assistance. Wszystkie pakiety assistance, polegają głownie na udzieleniu pomocy osobom, które zostały poszkodowane na skutek wypadku. Często też, zdarza się, że ludzie poszkodowani w wypadkach za granica, nie potrafią się porozumieć w obcym języku. Również z myślą o nich pakiet assistance. Towarzystwa ubezpieczeniowe, jeśli chodzi o pakiety assistance, wprowadzają co jakiś czas udogodnienia. Głównym ich celem jest jednak zorganizowanie opieki medycznej, jak tez koordynacja wszelkich działań, które mają zapewnić opiekę osobom poszkodowanym.

W każdym państwie, w którym ubezpieczenie obowiązuje, można zadzwonić na infolinię. Gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc lekarska, w ramach pakietu assistance, udaje się jak najszybciej zorganizować transport chorego do szpitala. Gdy w kraju, w którym przebywa ubezpieczony, odpowiednia opieka medyczna nie może być zorganizowana, ubezpieczony pozostaje przewieziony do swojego kraju. Wszelkie koszty musi pokryć ubezpieczyciel. Zresztą pakiet assistance w ubezpieczeniach turystycznych obejmuje nie tylko opiekę medyczną, także w przypadku kradzieży, poszkodowany może liczyć na profesjonalną ochronę. Między innymi zapewniona jest pomoc tłumacza, oraz pomoc w powrocie do kraju, gdy kradzieży uległy także dokumenty.